Avtomobilska diagnostiena naprava

Kaj je kolposkop?

Kolposkop je izjemno znana diagnostièna naprava, ki se uporablja pri ginekolo¹kih pregledih. To je specializirano orodje, ki zaradi kombinacije visokokakovostnega optiènega sistema s posebno koaksialno osvetlitvijo daje mo¾nost temeljitega pregleda intimnih delov ¾enskega telesa, obèutljivega za napad nevarnih bolezni. S kolposkopom lahko dose¾ete do 400x poveèavo slike.

Kolposkop je tudi njegova usoda

Kolposkop se uporablja za kolposkopijo, to je pregled povr¹ine materniènega vratu skupaj s kanalom in dodatno vagino in vulvo v projektu, da se odkrijejo spremembe, ki so bile sposobne informirati o predkliniènih oblikah raka materniènega vratu. Poroèali so, da je natanènost diagnoze, ki jo je pripravil kolposkop, od 79 do skoraj 97% glede na vrsto.

Kako izgleda kolposkopski pregled?

Kolposkopija je neboleè pregled, ki se opravi, ko je bolnik na ginekolo¹kem stolu. Na zaèetku pregleda zdravnik bolniku predpi¹e poseben laringoskop, ki pomaga vizualizirati vaginalni del materniènega vratu. Po pritrditvi na vagino je izdelan spekulum s prosojnimi stenami, pri èemer so stene vagine in velikost materniènega vratu vidne v udobni poveèavi z intenzivno osvetlitvijo. Kolposkop s pomoèjo kamere vam omogoèa, da vpi¹ete vpra¹anje in si ga ogledate na doloèenem zaslonu, kot tudi pisanje in izdajanje za bolnika, medtem ko do toèk za pripravo zdravstvene kartoteke in dajanje diagnoze.