Hitachi industrijski sesalnik

Sesalniki za prah so industrijski sesalniki, ki so namenjeni za obdelavo te¾kih onesna¾eval. Primer je lahko odpadek pri zakljuènih delih, kot so ostanki barve ali mavca.

Industrijski sesalniki se lahko za trenutek razporedijo v kategorijo glede na razred filtrov v podatkih.Razlikujemo razrede L, K in H.Razred L omogoèa knjige s pogostim prahom, kot so pesek ali gramoz.Za odstranitev neèistoè, kot so barve, laki, ostanki betona ali kamni, se doda razred K.Najvi¹ja kakovost je H in prepreèuje moèno onesna¾enje, kot so svinec, kadmij, plesen, nikelj ali azbest. ©e zelo majhne neèistoèe se filtrirajo skozi zadnjo filtrirno posodo.Izjemno pomembno je, da ustrezen razred orodja prilagodimo obsegu dela, ki ga opravljamo. Napaèna izbira se lahko sprosti na poljsko zdravje, medtem ko je v skrajnih primerih nevarnost za ¾ivljenje!Pomemben parameter je veliko sesanja. Pripravlja se od 1200 do 2000 [W].Prav tako je vredno pozornosti posvetiti zmogljivosti posode za odpadke.Prenizek rezervoar lahko povzroèi nezadovoljstvo zaradi potrebe po pogostem praznjenju. Dobra osnova je, da kupite sesalnik s posodo vsaj 30 litrov.Lahko in razmislite o nakupu sesalnika brez vreèke. Zagotavljajo stalno sesalno silo, ki se razlikuje od polnjenja posode za odpadke.Ne upo¹teva potrebe po zamenjavi vreèk.Na ¾alost je slabost tega standarda sesalcev vi¹ja cena in potreba po èi¹èenju komore po vsaki uporabi.Vredno je izbrati opremo z velikim vplivom na cev in druge dodatke. To bo bistveno pripomoglo k èi¹èenju in zagotovilo udobje uporabe.Podajte tudi povratne informacije za sesalnik in dokumente, iz katerih je bil izdelan. Robustno ohi¹je omogoèa dolgotrajno delovanje brez te¾av. Te¾ja orodja so opremljena tudi s posebnimi vozièki, ki olaj¹ajo njihovo upravljanje.Zanimivo je upo¹tevati proizvajalèevo garancijsko politiko.Najbolje je, èe je garancijska doba trajala vsaj 3 leta in je bila storitev v coni.Cena industrijskega sesalnika je sestavljena iz veè sto do nekaj tisoè zlotov.Zato je vredno obiskati podjetje in predhodno testirati model.

VarikosetteVarikosette Učinkovit način za lepe in gladke noge brez razširjenih ven

Znane blagovne znamke sesalnikov, ki so na voljo na poljskem trgu, so Kärcher, Numatic, Starmix, Festool, aeroVac.