Modna revija na youtube

V drugo soboto je bila izdelana najnovej¹a zbirka lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil ne¹teto gledalcev, ki so zahtevali, da preverijo, kaj bi oblikovalci pripravili za sezono. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Dobro oblikovana razstava je bila najmanj¹a podrobnost in vsota je bila narejena brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. V njihovi vlogi so bile uporabljene samo oèitne in zraène tkanine hitrih, barvitih barv, vkljuèno s bomba¾em, lanenim in svilenim. Na¹i novinarji so najbolj u¾ivali v zraènih, barvnih maksih krilih. Poleg njih so èipke, romantiène obleke in bluze z volanèki in vezenim bikinijem prinesle tudi spo¹tovanje. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene kape z visokimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in pisanimi cvetovi.Po predstavi je bila dra¾ba lepe poroke, ki je bila narejena za sam slovesnost. Obleka je bila prodana osebi, ki je mislila, da ostane anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih tudi veliko oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek, zbran od zadnje prodaje, se prenese v samostojni otro¹ki dom. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dobrodelne in koristne ukrepe. Njeni lastniki so veèkrat zapustili svoje blago na dra¾bi, in ko je bila transakcija celo obisk zasebne tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a kolekcija v pisarne prispela danes v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da namerava dru¾ba odpreti spletno trgovino, v kateri bodo odprte zbirke, ki niso stacionarne.Va¹e podjetje za oblaèila je posameznik najbolj¹ih proizvajalcev oblaèil na svetu. V vsej dr¾avi je veè tovarn. Zaposluje veè tisoè ljudi, vkljuèno z mnogimi najbolj¹imi krojaèi, krojaèi in oblikovalci. To podjetje zdaj in nato vodi zbirke v sodelovanju z vodilnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke se tako uspe¹no igrajo, da se mnogi pred zaèetkom trgovine, tisti, ki so zjutraj pripravljeni, lahko zberejo v velikih vrstah. Te zbirke gredo na drugaèen dan.Izdelki tega podjetja so ¾e vrsto let priljubljeni pri potro¹nikih, tudi v svetu, tudi v tujini. Pi¹e o njej, ne pade dol, da ne omenjam moè nagrad, ki jih je prejela, in ki potrjujejo, da so uèinki najbolj popolna vrednost.

Oglejte si na¹o trgovino: Eno obleko za spa