Preventivno raziskovanje wikipedije

Simptomi, ki jih ¾elim, so razlièni. Obstaja omedlevica, prevelika ¹ibkost, bruhanje. Obstajajo tudi simptomi, ki so podobni ¾enskam. Uporablja se za zadnje otekanje stopal in rok (zlasti poleti, krvavitev dlesni ali zgago v noseènosti. Tudi, èe v preprosti fazi ni raèunal na trenutni problem: zdravila za zgago so ¹iroko dostopni, res v èasu noseènosti se bojijo, da sprejmejo katero koli zdravilo, ne pozabite, da v osrednjih mesecih noseènosti vsako naslednje zdravilo negativno vpliva na pravilen razvoj otroka. Kako se torej na ustvarjalen in zanesljiv naèin spopasti z zadnjimi mo¾nimi nev¹eènostmi?

Zakaj je zgaga v noseènosti tako pogosto? Obstaja torej progesteronsko vino, ki prena¹a endometrij na poroko oplojenega jajca, kasneje pa pomaga ohranjati noseènost. Igra pa se po drugi strani spominja na njene negativne uèinke, in sicer na fistulacijski sfinkter, ki zapira usta od po¾iralnika do ¾elodca. Torej, zadnji je, da z mi¹ièno sprostitvijo ¾elodèna vsebina (obogatena s klorovodikovo kislino in prebavnimi encimi, ki mora vedno izhajati iz po¾iralnika v ¾elodec in èrevesje, raste maternica in sega nazaj v po¾iralnik. Pravzaprav povzroèa zgago, ki gori v grlu in za prsnico, kislo grenko okus v ustih in vèasih celo bruhanje.

Za prepreèevanje simptomov zgage v noseènosti, v sedanjem primeru, ko lahko v lekarni uporabite preparate za zgago brez poti. Oglejte si navodilo ali se posvetujte s svojim farmacevtom, èe je vrsta zdravila poleg jemanja in noseènosti. Vendar pa lahko v uspehu nasprotovanja temu modelu zdravil poskusite nekaj poskusnih, domaèih zdravil, da jih delite z zgago. Zato uèinkovito zmanj¹ajte simptome gingerjeve zgorenosti (tako edinega v uspehu ingverjevih pi¹kotov, ko so tudi èaji, kamilice, mete in lanenega semena. Uèinkovita strategija je tudi pitje sve¾ega, nemastnega mleka.

Kot veste, je bolje prepreèiti kot zdraviti, zato bodite pozorni na rezultate, ki bodo pomagali ustaviti razvoj zgage:

rumeni in modri sir, \ tgazirane pijaèe,mastne, ocvrte, slabe in moène jedi,sladkarije,kava in èrni èaj,alkohol,cigarete