Programska oprema enova za podjetja

Program comarch erp xl, prej imenovan CDN XL. Programska oprema je namenjena majhnim in izjemnim podjetjem, ki vplivajo na vrste industrij: komercialne, proizvodne in storitvene.

Kankusta DuoKankusta Duo. Dober in poceni ukrep za hujšanje

Program comarch erp xl ima ¹iroko funkcionalnost. Njegova skupna znaèilnost je, da gre za besedo polne podpore in avtomatizacije poslovnih procesov. To vam daje mo¾nost, da upravljate celotne poslovne procese, ki vstopajo v va¹o pisarno. Poleg tega ima modularno strukturo, tako da jo lahko vsi potro¹niki prilagajajo posebnim potrebam podjetja. Celotno telo lahko ustvari spletne in offline mo¾nosti.Projekt je bil najpogosteje izbran ERP sistem ¾e vrsto let. Zadovoljni so tudi z veè kot 4000 podjetji. Ta sistem obravnava primernej¹o uporabo prodajnih poti. Zahvaljujoè temu je mogoèe uèinkoviteje voditi ne le logistiko, ampak tudi programe.Ta zdru¾eni organizem je ¹e posebej vsestransko orodje na trgu v ERP lestvici. Njegovo podroèje delovanja zajema vsa podroèja poslovanja podjetja.Modul "Trgovina in distribucija" v tem sistemu podpira izvajanje procesov na podroèju trgovine in distribucije. Podpira podjetje s strani prodaje in nabave.Modul "Proizvodnja" je naprava za enoto in serijsko delo. Ima in podatke o orodjih za diskretno in procesno delo. Podpira oblikovalske dejavnosti in preprosto nabiranje. Omogoèa definiranje tehnologije, opredelitev proizvodne poti, izdelavo produkcijskega naèrta in izvedbo proizvodnega procesa.Modul "Upravljanje skladi¹èa" vam omogoèa nadzor nad zalogami in izdajanjem skladi¹ènih nalogov. Zahvaljujoè tak¹nemu modulu se lahko napake uèinkovito odpravijo.Modul "Servis in popravila" bo kupil za registracijo in dodatno za izvedbo servisnih nalogov. Na voljo je ista naprava za izvajanje servisnih procesov.Modul "CRM" omogoèa zbiranje podatkov o strankah. Zaradi tega je pomembno kupiti znanje o potencialnih kupcih. Omogoèa vodenje dela prodajnih ekip in tr¾enje.Program erp xl je ¹e vedno veliko drugih mo¾nosti, ki jih je vredno spoznati v na¹i praksi.