Proizvodnja eokolade

Men's defence

Èokolada je ena najbolj presti¾nih dobrot. V kuhinji najde najrazliènej¹e naèine uporabe. V skoraj vseh trgovinah lahko kupite èokoladne izdelke v razliènih oblikah. Hkrati je mleèna èokolada temna in grenka.Proizvodnja èokolade je precej zapleten proces. Prvo stanje njegovega delovanja je èi¹èenje kakavovih zrn iz lupine. Nato je zrno odvisno od toplotne obdelave, med katero se bakterije sprostijo. Naslednji korak je, da pra¾eno jedro podvr¾emo tako imenovanemu peskanju, z drugimi besedami, preprosto zlomimo. Obrok se zdrobi, zaradi tega pa nastane kakava. Potem so elementi pravilno razdeljeni glede na tisto, ki jo ¾elite zaslu¾iti. Mletje pulpe se nadalje samodejno obdeluje. Po preseganju teh procesov nosi ohlapno stran, ki se imenuje vakuum. Klièe ga conching proces. Za izdelavo èokolade je treba uporabiti ustrezne stroje. Za rezanje kakavove mase se uporabljajo dva in petvaljni mlini. Pomemben del proizvodnje èokolade je stroj, imenovan "konszami". Postopki strganja so tudi vroèi in mokri. Postopek su¹enja je osnovna faza proizvodnje èokolade. Konèna faza dokonèanja se konèa z napravo, imenovano ¹ilèkom za svinènik. Obdelava z njim je sestavljena iz razgradnje kakavove ma¹èobe v kristale najmanj¹ih dimenzij. S tem pridobi èokolada svoj okus in pomemben sijaj.