Vakuumska embala a za posteljnino

Embala¾a je namenjena predvsem shranjevanju ¾ivil in zagotavljanju, da ne pride do po¹kodb, saj zagotavlja veliko metod, na primer vreèk za vakuumsko pakiranje ali posebnih posod.

Vreèe se predajo varilcem, kar zagotavlja, da bo shranjena hrana dolgo èasa ostala sve¾a in da se bo rok trajanja moèno podalj¹al. Poleg tega so tak¹ni paketi odporni na razpoke in so zelo nepredu¹ni. Narejene so iz plemenitih sredstev, ki ne spreminjajo okusa ali lastnosti shranjenih ¾ivil. Med vakuumsko embala¾o lahko spoznate vreèke za enkratno uporabo in vreèke za veèkratno uporabo.V ¾ivilskih trgovinah in skladi¹èih se pogosto uporablja enkratna embala¾a nove debeline, v kateri se hranijo kreacije, kot so sir, prekajeno meso, klobasa in predvsem ribe in telo. Uporaba takih vreèk je dodatna, samo v primeru, da je stroj za vakuumsko pakiranje, ki sesanje zraka in tesni ¹ive. Celoten proces izgleda takole: iz valja moramo loèiti del vreèke v velikosti, ki je pomembna za doloèen izdelek, ki je povezan z neko stranjo, vstaviti hrano in sestaviti drugi del. Tak¹ne dobave se zagotavljajo ne za potrebe ¾ivilske industrije, ampak tudi za gospodinjstva.Embala¾a za veèkratno uporabo, za razliko od tistih za enkratno uporabo, ki jih je mogoèe popolnoma reciklirati, se lahko uporablja do petdesetkrat. To je posledica uporabe posebne zraène èrpalke. Tak¹ne vreèke so priljubljene predvsem v gospodinjstvih in se uporabljajo za shranjevanje drugih vrst ¾ivilskih proizvodov, v hladilnike, zamrzovalnike, lahko pa tudi za peko. Poleg tega vam dajejo mo¾nost, da prihranite èas priprave hrane, saj skraj¹ajo postopek mariniranja proizvodov veèkrat, na primer, ko se v tak¹no vreèko doda marinirano telo, je za to potrebno pribli¾no dvajset minut.Vakuumska embala¾a bo popolnoma za¹èitila ¾ivila, èe bodo upo¹tevana osnovna pravila. V majhni embala¾i shranite majhno kolièino hrane, pred vstavljanjem hrane si umijte roke ali si oblecite rokavice. To bo prepreèilo vstop bakterij v embala¾o.