Vodenje evidenc

Obveznost vodenja evidenc prek elektronske naprave v obliki blagajne v letu dva tisoč sedemnajst bo veljala za vse podjetnike, ki izvajajo gospodarske dejavnosti in prodajajo naše izdelke čisto, ter za pomoč subjektom brez registrirane finančne dejavnosti in za kmete s pavšalno stopnjo. Novosti v davčnih zneskih se oddajajo postopoma.

https://si.biostenix-sensi-oil.eu/Biostenix Sensi Oil - Učinkovit način za težave s sluhom

Zakonodajalec je v dva tisoč petnajstih letih poslovnim subjektom odpravil fotografijo obveznosti vodenja elektronskih evidenc podjetij, med katerimi je ugotovil grobe kršitve določb. Te kršitve so bile posledica zmanjšanja dejanskega prometa za opravljeno delo tako, da se je prilegalo razponu dvajset tisoč prometa, v katerem ni bilo nobene obveznosti, da bi vodili evidenco sreče in pomoči z uporabo blagajne posnetkov in prek nje izdajali potrdila. Po navedbah ministrstva za finance so bile panoge, ki so najpogosteje dovolile tovrstno kaznivo dejanje, avtomobilske metode, postaje za diagnostiko vozil, zdravniki, zobozdravniki, frizerji in menze, izdelani v krajih izobraževalnih ustanov in jih upravljajo na teh položajih. Zakonodajalec tudi trdi, da bo beleženje prihodkov od vseh poslovnih subjektov, ki ponujajo storitve položaju potrošnikov brez registrirane poslovne dejavnosti, in za kmete s pavšalnimi cenami resnična poteza pri projektu večje preglednosti in privlačnosti na trgu ter dodatno zagotavljanje močnejšega in boljšega izvajanja njihovih pravic pred potrošniškim sodiščem. Skupaj s četrtim odstavkom zadevnega odloka so morali 1. januarja 2000 objekti, ki opravljajo storitve zamenjave pnevmatik, testi in tehnični pregledi ter davčni svetovalci, frizerji in kozmetologi, hitro namestiti blagajno. V naslednjih primerih imajo podjetniki, ki niso zajeti v posebnih predpisih, dva meseca od prekoračenja omejitve dvajset tisoč dobrin za namestitev blagajne.